Oman talon rakentaminen alkaa aina omista unelmista. Onko unelmiesi koti kivi- vai puutalo? On kyse kummasta tahansa on talon rakentaminen aina mittava projekti, johon kuuluu useita työvaiheita. Monta asiaa on hoidettavana ennen itse rakentamisen aloittamista.

Tässä blogitekstissä käydään läpi pääpiirteittäin uuden talon rakentamisen vaiheet.

Talon rakentamisen päävaiheita

Talon rakentaminen koostuu erilaisista vaiheista.

  • Suunnittelu
  • Urakoitsijan valinta
  • Maanrakennustyöt ja perustukset
  • Talon rakentaminen
  • Viimeistelytyöt
  • Lopputarkastus

Talon suunnittelu alkaa oikean tontin valinnalla

Suunnittelu on rakentamisessa kaiken A ja O, ja siksi kokonaisuus onkin suunniteltava huolellisesti. Mikäli itselläsi ei ole aikaisempaa kokemusta talon rakentamisesta, kannattaa kääntyä osaavan ammattilaisen puoleen ja selvittää, mitä kaikkea rakennusprosessin edetessä on otettava huomioon budjetin lisäksi.

Kaikki alkaa sopivan tontin hankkimisella, joka puolestaan määrittelee millaisen talon sille saa rakentaa. Tonttiin, kaavaan ja määräyksiin kannattaa tutustua huolellisesti ennen ostopäätöstä. 

Itse talon suunnittelu onnistuu yhdessä talomyyjän ja arkkitehdin kanssa. Tärkeimmät osat suunnittelutyössä ovat rakennesuunnitelmat, jotka laatii arkkitehti. Muita keskeisiä suunnitelmia ovat sähkö-, ilmastointi- ja lämmityssuunnitelmat. Ensimmäinen askel on kuitenkin arkkitehdin tekemät suunnitelmat eli pääpiirustukset, joiden avulla haetaan rakennuslupaa.

Uuden talon rakentaminen vaatii aina rakennusluvan, jonka hankkimiseen täytyy varata riittävästi aikaa. Projektille täytyy myös valita vastaava työnjohtaja, jota ilman ei rakentamista saa aloittaa. Työnjohtaja on hyvä ottaa mukaan prosessiin jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

On hyvä muistaa, että rakentaminen vaatii aina vettä ja sähköä heti alusta asti. Sen vuoksi sähkö- ja vesiliittymäsopimukset kannattaa laittaa tilaukseen jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluvaiheen tuloksena saadaan laskettua tarkka kustannusarvio taloprojektista. Lisäksi suunnitelmien avulla täsmentyy aikataulu rakennustöille ja niiden valmistumiselle.

Urakoitsijan valinta rakennusprojektiin

Rakentamisessa on useita eri urakoita. Kaikkia rakentamiseen liittyviä urakoita ei kuitenkaan tarvitse tilata samalta urakoitsijalta, mutta halutessasi voit näin tehdä. Usein rakennuskohteissa on pääurakoitsija sekä aliurakoitsijoita. Urakoitsijoita tarvitaan muun muassa pohja-, perustus- ja runkotöihin sekä sähkö- ja LVI-töihin.

Itse tekemällä säästää aina rahaa, mutta ammattitaitoinen tekijä on usein tarpeen talon rakentamisen monissa työvaiheissa. Käyttämällä asiantuntijoita rakennuttaja voi minimoida riskejä. On erittäin tärkeätä, että valitut urakoitsijat ovat luotettavia, asiansa osaavia ammattilaisia. 

Maanrakennustyöt ja perustukset

Ennen kuin rakentaminen voi alkaa, talolle pitää raivata tontti. Maanrakennus onkin tärkeässä osassa onnistuneessa rakennusprojektissa. Maanrakennustyöt kannattaa suunnitella mahdollisimman valmiiksi täyttöjä, LVI- ja sähkövetoja, tukimuureja ja pihoja myöten ennen töiden aloittamista. Näin säästyt monelta turhalta työltä ja kustannukselta.

Ennen rakentamisen aloittamista tontilla kannattaa tehdä maaperätutkimus. Jos tulevan rakennuspaikan maarakennus- ja perustustöiden laajuus epäilyttää, kannattaa tutkimus tehdä jo ennen tontin ostoa. Maaperätutkimuksen pohjalta laaditaan perustamistapalausunto, jonka perusteella suunnitellaan maarakennustyöt ja talon alle sopivat perustukset.

Talon rakentaminen

Kun perustukset ovat valmiit, alkaa itse talon rakentaminen. Ensin talolle pystytetään runko ja katto. Lattiarakenteet tehdään yleensä siinä vaiheessa kun talo on saanut katon päälleen. Näin esimerkiksi betonivalu saadaan tehtyä suojassa sateelta ja auringolta. 

Väliseinien sekä ikkunoiden ja ovien asennuksen jälkeen talo alkaa saada varsinaista muotoaan niin sisältä kuin ulkoa. Sähkö- ja LVI-urakoitsijat ovat tärkeässä roolissa pitkin talon rakentamista. Nämä urakoitsijat tulevat työmaalle tekemään asennuksia useaan otteeseen rakentamisen edetessä.

Uuden talon viimeistelytyöt ja pintamateriaalien valinta

Väliseinätyöt ovat usein viimeinen rakentamisen vaihe, jonka jälkeen vuorossa ovat viimeistelytyöt. Viimeistelyllä tarkoitetaan talon sisällä olevien materiaalien valintaa ja asennusta. Viimeistelytöihin lukeutuvat muun muassa lattiat, keittiö, sauna, listoitustyöt sekä seinien maalaukset/tapetoinnit.

Lopputarkastus

Talon valmistuttua rakennusviranomaiset tekevät lopputarkastuksen (käyttöönottotarkastus) ennen kuin taloon voidaan muuttaa. Lopputarkastuksessa katsotaan, että talon rakentaminen on tapahtunut oikein ja siellä on turvallinen asua.

Lopputarkastus tulee tehdä ennen urakoitsijan kanssa pidettävää työn vastaanottotarkastusta. Mikäli viranomainen löytää huomautettavaa, voidaan tämä korjausvaatimus esittää urakoitsijalle niin kauan kuin lopullista vastaanottotarkastusta ei ole hyväksytty. Mikäli tarkastuksessa ilmenee puutteita ja poikkeamia, tarkastuksen jälkeen urakoitsijalla on velvoite korjata havaitut puutteet kohtuullisessa ajassa.

Selvensikö tämä artikkeli sinulle talon rakentamisen eri päävaiheita? Ole rohkeasti yhteydessä, niin suunnitellaan yhdessä unelmiesi kodin rakentamista!